King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


1 | 2

Previous Next

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์รับทุนการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์รับทุนการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ขันธลี วท.บ.คณิตศาสตร์
2. นายทยากร มหกรเพชร วท.บ. สถิติ
โดยเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา