King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


1 | 2

Previous Next

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายนพนนท์ เที่ยงแท้ และนางสาววรรณกานต์ สุวรรณกล่อม

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายนพนนท์ เที่ยงแท้ และนางสาววรรณกานต์ สุวรรณกล่อม ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงฝึกพลศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

เครดิตภาพ Kmutt Photo CLUB